زیر دوشی

زیر دوشی در ابعاد مختلف
جنس فایبر گلاس یوی دار
بدون تعقیر رنگ
شاسی پروفیل استاتیک
تحمل وزن بالا
پانل یا سر خود یا جدا
برای زیبای حمام شما