پانل جلو و بغل وان و جکوزی

پانل یا قاب ، جلوه و نما وان و جکوزی می باشد
که قابلیت جدا شدن را دارد
همچنین جهت پوشاندن یک سمت جلو وان و جکوزی از پانل بغل استفاده می شود
که درقسمت مخالف آن دیوار قرار دارد
که نیازی به پانل ندارد