دستگیره وان و جکوزی

دستگیره استیل ، کروم ، فوم مشکی ، پایه دار فوم مشکی
جهت کنترل بربدن و جابه جایی راحت تر در وان و جکوزی قرار گرفته است